Privacyverklaring SuperBro Toys (Kamer van koophandel nummer 86248715)

Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van de website www.superbrotoys.com


Wanneer is onze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze webwinkel. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan klantnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s en financiële data.

 

We vinden het belangrijk dat de dienstverlening van SuperBro Toys betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij de privacyverklaring van SuperBro Toys aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daarom vragen. U kunt op deze pagina altijd de laatste versie bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen. (laatste verwerkings-datum is juni 2022)


Wie verwerkt uw gegevens en wie beschermt ze?

 

Voor de verwerking van uw gegevens is SuperBro Toys verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat SuperBro Toys vaststelt hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken uw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.


Welke gegevens verwerkt SuperBro Toys en waar gebruiken we ze voor?


Bezoek en gebruik van de webwinkel

Als u onze webwinkel bezoekt verwerken wij gegevens van u maar die zijn niet herleidbaar tot een persoon of IP-adres. Dat doen we door middel van Cookies. Zie ons Cookie beleid.


Account aanmaken, beheren en bestellen als gast

Om een bestelling bij SuperBro Toys te kunnen plaatsen kunt u bestellen als gast of u kunt een account aanmaken.


Bestellen als gast

Als u bestelt als gast wordt er geen persoonlijk account aangemaakt. De gegevens die u invult worden alleen gekoppeld aan de bestelling en factuur en worden dus ook niet bewaard in een persoonlijk account. Deze gegevens worden dan ook alleen gebruikt voor de verwerking van uw bestelling. 


Bestellen via een persoonlijk account

U kunt ervoor kiezen om een persoonlijk account aan te maken. Uw gegevens worden dan in een persoonlijk account vastgelegd. U kunt dan zelf inloggen en uw persoonlijke gegevens inzien en veranderen. U kunt ook bestellingen inzien die u in het verleden bij ons heeft geplaatst.  Als u een persoonlijk account aanmaakt bij SuperBro Toys dan verwerken wij de volgende gegevens: voornaam of voorletters, achternaam, geboortedatum (optioneel), geslacht, e-mailadres, adres en wachtwoord.


Gebruikt u uw account actief dan kunnen we naast uw persoonlijke gegevens ook andere gegevens opslaan. Dit is afhankelijk van hoe u onze webwinkel gebruikt. Denkt u aan:

 

 • Besteldata
 • Bestelnummers/ordernummers
 • Details van uw bestellingen, zoals aantal bestellingen, bedragen, (type) artikelen, artikelnummers, aantal, kleur en prijs
 • Bezorgdata- en tijden
 • Verzendkosten
 • Overzicht betalingen
 • E-mailadres

Artikelen kopen en laten bezorgen

De artikelen die u in de webwinkel SuperBro Toys koopt kunt u laten thuisbezorgen of op een ander adres dan het factuur adres laten bezorgen. Tijdens het bestellen verwerken wij verschillende gegevens, zoals uw gekozen betaalmethode en gegevens om uw bestelling te volgen.

 

Vanaf het moment dat u een bestelling plaatst in de webwinkel SuperBro Toys verwerken wij de volgende gegevens:

 • Wat u bestelt (o.a. aantal, soort artikelen, BTW en bezorgkosten);
 • Transactiegegevens (manier van betalen, uw rekeningnummer en betaalgegevens);
 • Bezorgwijze: thuisbezorgd of op een ander adres dan het factuuradres;
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer;
 • Eventuele instructies die u ons geeft voor de bezorging;
 • Overige gegevens indien nodig;
 • Informatie over de acceptatie van uw bestelling;


Als u een bestelling plaatst bij SuperBro Toys gaat u een koopovereenkomst aan met SuperBro Toys. Als u een vraag stelt of een klacht indient over een bestelling, of om een andere reden contact opneemt met de klantenservice, is het noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken en te bewaren.

 

Om u van dienst te kunnen zijn nemen we uw vraag of klacht op in onze klantenservice database. Afhankelijk van de vraag of klacht verwerken we uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, klantnummer en/of telefoonnummer. Wij bewaren informatie van vragen/klachten over bestellingen en facturen net zo lang als bestellingen en factuurgegevens, namelijk 7 jaar. Het bewaartermijn van de administratie is 7 jaar en is wettelijk verplicht voor de belasting. Soms moeten we gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer uw klacht tot een procedure leidt.

Marketing

Wij gebruiken uw persoonlijke klantgegevens niet voor marketing doeleinde.

Sociale media

Als u via sociale media communiceert met SuperBro Toys, bijvoorbeeld als u commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze website deelt of op een like knop klikt, worden uw gegevens minimaal door SuperBro Toys verwerkt. Bijvoorbeeld stelt u een vaag via sociaal media zoals Google+, Instagram of Facebook dan verwerken wij alleen de informatie die van belang is om u bijvoorbeeld antwoord te geven of om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens worden verder door SuperBro Toys niet opgeslagen.

 

Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram of YouTube zijn onze voorwaarden en privacyverklaring niet van toepassing, maar gelden de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende sociale media.

Reviews

U kunt ons beoordelen en daarbij een review achterlaten. De review die u plaatst is zichtbaar voor anderen. U kiest zelf welke naam/nickname er wordt getoond bij uw review. 

 

Omdat u zelf akkoord gaat met het plaatsen van een review, verwerken we de titel van uw review, uw waardering voor een artikel (1 t/m 5 sterren) en uw opmerking. Uw gebruikersnaam en e-mailadres worden alleen gebruikt voor de uitnodiging aan u voor het doen plaatsen van een review of bericht.

Nieuwsbrief

Als u een bestelling plaatst en u vinkt aan dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen dan ontvangt u minimaal 4 x per jaar onze nieuwsbrief via de e-mail. In de nieuwsbrief staat altijd een link om u af te melden. Als u zich afmeldt dan worden uw gegevens uit onze nieuwsbrief database gehaald. U kunt ons ook mailen via info@superbrotoys.com om u af te melden voor de nieuwsbrief.

Welke gegevens verwerken derden van u?

Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen wij hulp van derden. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken in opdracht van SuperBro Toys, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en uw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die wij met deze derde partijen hebben gesloten.

 

Wij werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:

 • Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails. Postnl.
 • Marketingdiensten voor het tonen van relevante advertenties op Google. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Adwords.
 • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over uw bezoek aan en gebruik van onze webwinkel. We gebruiken hier software voor zoals Google Analytics.
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
 • Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen.

Hoe beveiligd SuperBro Toys uw gegevens?

Uw privacy is belangrijk, dus wij nemen de beveiliging van uw gegevens heel serieus. Wij hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van uw gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van uw gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Hieronder zetten we een aantal van onze beveiligingsmaatregelen voor u op een rij.

 • We zorgen ervoor dat uw account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij uw gegevens kan komen. Onder andere uw wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen.
 • Communicatie via de website en e-mail vindt versleuteld en veilig plaats. Dit gebeurt via HTTPS, herkenbaar aan het slotje links bovenin uw browser.
 • We gebruiken de laatste technologieën en software.
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
 • Alleen medewerkers van SuperBro Toys die toegang tot uw gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij uw gegevens.
 • Derde partijen die toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

 

Beveiligingsincident/datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van uw gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor uw privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt), dan zijn we verplicht het lek ook aan u te melden. Heeft u een beveiligingsincident of datalek gevonden SuperBro Toys, stuur dan meteen een e-mail naar info@superbrotoys.com of neem contact op via telefoonnummer 023-8926113.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar u te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog uw gegevens anonimiseren of verwijderen.

 

Bewaartermijn 1 maand

Deze bewaartermijn geldt voor klachten die u indient. Als de klacht is afgehandeld dan worden de gegevens nog 1 maand bewaard.

 

Bewaartermijn 7 jaar

Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

 • Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie;
 • Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens;
 • Betalingsoverzicht/facturen;
 • Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen;
 • Alle inkooprapporten van goederen, import en export;

 

Welke rechten heeft u als klant?

U heeft als klant bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens door SuperBro Toys. U heeft bijvoorbeeld het recht op verwijdering van gegevens en recht op rectificatie van uw gegevens. Hieronder zetten we uw rechten op een rij.

 • Recht op informatie: We zijn verplicht om u te informeren over wie wij zijn, welke gegevens we van u verwerken, hoelang we gegevens bewaren en voor welke doeleinden, op basis van welke grondslagen we dit doen en aan wie we uw gegevens verstrekken. Deze informatie vindt u allemaal in onze privacyverklaring.
 • Recht op inzage: U heeft het recht om in te zien of SuperBro Toys gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoelang deze gegevens worden bewaard en wat de herkomst is van uw gegevens (als u deze niet zelf heeft aangeleverd). U hoeft geen reden te geven voor het inzien van deze informatie.
 • Recht op rectificatie: Hebben wij onvolledige of onjuiste gegevens van u die u niet zelf kunt aanpassen? Stuur dan een mail naar SuperBro Toys info@superbrotoys.com met het verzoek tot aanpassing.

Recht op verwijdering van gegevens/recht om vergeten te worden

U kunt bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. Wij zijn dan verplicht om uw gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. We kunnen of mogen niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.